Pokrútené: Mnohé zo stromov majú bizarné tvary.

9/24 Pokrútené: Mnohé zo stromov majú bizarné tvary. Zdroj: Peter Hupka