V šatkách: V pravoslávnych chrámoch si ženy zahaľujú hlavu.

4/12 V šatkách: V pravoslávnych chrámoch si ženy zahaľujú hlavu. Zdroj: Jana Čavojská