Koľko berie politik: Z databázy daňového úradu sa dozvieme, že príjem ministerky financií Siv Jensenovej za minulý rok predstavoval približne 120 000 eur, imanie 0 (pravdepodobne má úver, ktorého výška s odpočítateľnou položkou prevyšuje hodnotu jej majetku) a odviedla daň zhruba 50.000 eur.
Zdieľať fotku

2/2 Koľko berie politik: Z databázy daňového úradu sa dozvieme, že príjem ministerky financií Siv Jensenovej za minulý rok predstavoval približne 120 000 eur, imanie 0 (pravdepodobne má úver, ktorého výška s odpočítateľnou položkou prevyšuje hodnotu jej majetku) a odviedla daň zhruba 50.000 eur. Zdroj: scr