Zdroj obživy: Pôda medzi vápencovými mogotami sa využíva na poľnohospodárske účely.

2/16 Zdroj obživy: Pôda medzi vápencovými mogotami sa využíva na poľnohospodárske účely. Zdroj: Pavol Straňák