Čakanie: Pacientky pred táborovou klinikou.

1/8 Čakanie: Pacientky pred táborovou klinikou. Zdroj: Jana Čavojská