Provizórna klinika: Ambulancie v kontajneroch sú jedinou nádejou pre chorých z utečeneckých táborov.
Zdieľať fotku

5/8 Provizórna klinika: Ambulancie v kontajneroch sú jedinou nádejou pre chorých z utečeneckých táborov. Zdroj: Jana Čavojská