Pokoj: Na bohoslužbách sa ozýva spev mníchov.

16/17 Pokoj: Na bohoslužbách sa ozýva spev mníchov. Zdroj: Peter Hupka