George: Z prípravy jedál má radosť i zisk.
Zdieľať fotku

17/17 George: Z prípravy jedál má radosť i zisk. Zdroj: Peter Hupka