George: Z prípravy jedál má radosť i zisk.

17/17 George: Z prípravy jedál má radosť i zisk. Zdroj: Peter Hupka