Učiteľ: Abdulláh s deťmi svojho brata.

11/18 Učiteľ: Abdulláh s deťmi svojho brata. Zdroj: Peter Hupka