Učiteľ: Abdulláh s deťmi svojho brata.
Zdieľať fotku

11/18 Učiteľ: Abdulláh s deťmi svojho brata. Zdroj: Peter Hupka