Aziza: Zostala sama. Pre samu ženu bez ochrany a z takého konzervatívneho moslimského prostredia je
nepredstaviteľne ťažké prežiť. Keď ju Mustafa spoznala, vydala ju za svojho syna.

3/15 Aziza: Zostala sama. Pre samu ženu bez ochrany a z takého konzervatívneho moslimského prostredia je nepredstaviteľne ťažké prežiť. Keď ju Mustafa spoznala, vydala ju za svojho syna. Zdroj: Jana Čavojská