Oficiálny portrét z korunovácie.

31/32 Oficiálny portrét z korunovácie. Zdroj: Bettmann