Príjemné: Centrum mesta nepôsobí dojmom úpadku.

15/22 Príjemné: Centrum mesta nepôsobí dojmom úpadku. Zdroj: PETER HUPKA