Zo života Indiánov: Za komunizmu museli expozíciu zmeniť na múzeum indiánskeho sveta. Karl May bol nežiaduci. Vo
svojej knižnici ho totiž mal aj Adolf Hitler
Zdieľať fotku

1/8 Zo života Indiánov: Za komunizmu museli expozíciu zmeniť na múzeum indiánskeho sveta. Karl May bol nežiaduci. Vo svojej knižnici ho totiž mal aj Adolf Hitler Zdroj: Jana Čavojská