Hrob Karla Maya: Pochovaný je na cintoríne v Radebeule. Nemal deti a v mestečku nežijú žiadni jeho príbuzní.
Zdieľať fotku

6/8 Hrob Karla Maya: Pochovaný je na cintoríne v Radebeule. Nemal deti a v mestečku nežijú žiadni jeho príbuzní. Zdroj: Jana Čavojská