Hazard: Udržia ma liany?

5/12 Hazard: Udržia ma liany? Zdroj: Silvia Vaculíková