Rituál: Skokom predchádzajú tance a spevy mužov na boku veže, žien a dievčat o cestičku vyššie.

8/12 Rituál: Skokom predchádzajú tance a spevy mužov na boku veže, žien a dievčat o cestičku vyššie. Zdroj: Silvia Vaculíková