Bezstarostné: Deti na celom svete sú rovnako zvedavé.

3/19 Bezstarostné: Deti na celom svete sú rovnako zvedavé. Zdroj: Silvia Vaculíková