Švejkovo dúpä: Priestory Spolku priateľov dobrého vojaka Švejka sú plné najrozličnejších švejkovských suvenírov.

17/19 Švejkovo dúpä: Priestory Spolku priateľov dobrého vojaka Švejka sú plné najrozličnejších švejkovských suvenírov. Zdroj: Jana Čavojská