Žena žije v meste Rakka, niekdajšej bašte ISIS.
Zdieľať fotku

8/10 Žena žije v meste Rakka, niekdajšej bašte ISIS. Zdroj: Youtube