Obmedzená kapacita: Na krátkej pristávacej dráhe pristávajú len malé lietadlá.

2/16 Obmedzená kapacita: Na krátkej pristávacej dráhe pristávajú len malé lietadlá. Zdroj: Silvia Vaculíková