Checkpoint Charlie: Dnes je plný turistov a za fotografiu s mužmi v uniformách sa platí.

15/17 Checkpoint Charlie: Dnes je plný turistov a za fotografiu s mužmi v uniformách sa platí. Zdroj: Jana Čavojská