Ruský sektor: Jeho začiatok označuje fotografia vojaka v ruskej uniforme.

2/17 Ruský sektor: Jeho začiatok označuje fotografia vojaka v ruskej uniforme. Zdroj: Jana Čavojská