Socha: Človek balansujúci na múre.

4/17 Socha: Človek balansujúci na múre. Zdroj: Jana Čavojská