Mama Zlatica sa zo Slovenska nechce odsťahovať.

40/66 Mama Zlatica sa zo Slovenska nechce odsťahovať. Zdroj: Archív