Bez susedských sporov: Jeden z nemnohých domov v Eidvågeide.

12/15 Bez susedských sporov: Jeden z nemnohých domov v Eidvågeide. Zdroj: Peter Hupka