Hammerfest: Najbližšie väčšie mesto na pevnine, kam chodia obyvatelia Seilandu za prácou, nákupmi i zábavou.

15/15 Hammerfest: Najbližšie väčšie mesto na pevnine, kam chodia obyvatelia Seilandu za prácou, nákupmi i zábavou. Zdroj: Peter Hupka