Idris Elba so snúbenicou Sabrinou Dhowreovou.

12/36 Idris Elba so snúbenicou Sabrinou Dhowreovou. Zdroj: Gareth Fuller