Vyhladovaní, zanedbaní, bez možnosti záchrany. Ani obyvatelia „nežidovskej obce“ nemohli do oblasti vstupovať. Židia boli segregovaní, úplne odrezaní od reálneho sveta. Paradoxne však žili priamo v centre Varšavy.
Zdieľať fotku

1/18 Vyhladovaní, zanedbaní, bez možnosti záchrany. Ani obyvatelia „nežidovskej obce“ nemohli do oblasti vstupovať. Židia boli segregovaní, úplne odrezaní od reálneho sveta. Paradoxne však žili priamo v centre Varšavy. Zdroj: Imperial war museum