Na pomedzí: Masív Midžoru tvorí srbsko-bulharskú hranicu.

3/21 Na pomedzí: Masív Midžoru tvorí srbsko-bulharskú hranicu. Zdroj: Peter Hupka