Školáci: Po vyučovaní sa každý teší domov.

5/17 Školáci: Po vyučovaní sa každý teší domov. Zdroj: Peter Hupka