Všadeprítomné: Tričká s názvami futbalových klubov do osady priniesli kresťanskí misionári.
Zdieľať fotku

8/16 Všadeprítomné: Tričká s názvami futbalových klubov do osady priniesli kresťanskí misionári. Zdroj: Peter Šurík