Ako modelka: Veľkosť náhrdelníka vypovedá o sociálnom postavení ženy.
Zdieľať fotku

9/16 Ako modelka: Veľkosť náhrdelníka vypovedá o sociálnom postavení ženy. Zdroj: Peter Šurík