Neoplatí sa: Na Slovensku neexistuje žiadny veľkopestovateľ pažítky.

3/8 Neoplatí sa: Na Slovensku neexistuje žiadny veľkopestovateľ pažítky. Zdroj: INTERNET