Lekári majú liečiť: „Pomáhať pacientom smrťou sa mi nezdá
ako náplň Hippokratovej prísahy,“ hovorí profesor Traubner.

4/13 Lekári majú liečiť: „Pomáhať pacientom smrťou sa mi nezdá ako náplň Hippokratovej prísahy,“ hovorí profesor Traubner. Zdroj: Peter Galan