Svoj život sa rozhodol ukončiť na prestížnej klinike vo Švajčiarsku.

8/13 Svoj život sa rozhodol ukončiť na prestížnej klinike vo Švajčiarsku. Zdroj: Twitter