Svoj život sa rozhodol ukončiť na prestížnej klinike vo Švajčiarsku.
Zdieľať fotku

8/13 Svoj život sa rozhodol ukončiť na prestížnej klinike vo Švajčiarsku. Zdroj: Twitter