Vnoci z 20. na 21. augusta 1968 šokovala Československo invázia armád komunistických krajín na čele so Sovietskym zväzom. Proti okupácii sa síce ľudia nepostavili so zbraňami v rukách, ale inú zbraň im dali perá, ceruzky, štetce. Občiansky odpor predstavovali množstvá plagátov, ironických letákov, nápisov a hesiel, ktoré sa zjavili doslova po celom Slovensku. Niektoré sú vtipné a nápadité aj 50 rokov od invázie, iné sú nadčasové, zvlášť si to uvedomujeme dnes, keď Rusko presadzuje svoje imperiálne ambície a zahlcuje priestor propagandou. Viaceré sa nápadne podobali na tie z čias vojnového Povstania - po nacistických okupantoch tentoraz namierili na komunistických.

Zlomiť nás nemôžu!

„Občania! Neverte im! Našli sa medzi nami zradcovia nášho národa... Počúvajte len slobodné slovenské a české vysielače! Nezmierte sa nikdy s okupáciou! Akýkoľvek incident by bol okupantom vítaný - chceli by dokázať oprávnenosť svojej prítomnosti v suverénnom štáte! Občianky a občania! Verte, že sloboda a demokracia sa nedajú zničiť zbraňami. Strašiť nás môžu.  Avšak zlomiť nie!!!“

Tieto slová z dní augustovej okupácie v roku 1968 nehovorí žiadny vysoký pohlavár. Ide o hlas ľudu. Leták z východného Slovenska patrí medzi tisíce, ktoré počas horúcich dní v roku 1968 zaplavili naše mestá a dediny. Anonymní spisovatelia vystavovali svoje diela rovno v uliciach. A o čitateľov nebola núdza.

Hrubá sila: Ruské tanky priniesli smrť.
Hrubá sila: Ruské tanky priniesli smrť.
Zdroj: Archív ÚPN