Slivovicu aj šibenicu

Terčom ľudovej tvorivosti z augustových dní neboli len vojaci, ktorí sa v tisíckach dohrnuli do Československa, ale najmä pohlavári zodpovední za okupáciu - domáci aj zahraniční. Medzi nimi nechýbal generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, vtedajší najvyšší predstaviteľ Leonid Brežnev, takisto ani domáci kolaboranti, na čelnom mieste slovenský komunista Vasil Biľak, jeden z autorov pozývacieho listu, ktorý slúžil ako zámienka vojenskej intervencie.

Medzi heslami na letákoch bolo: „Hitler bol idiot - Brežnev je jeho nástupca!“ či porovnávanie okupácie s rozbitím Československa nacistami v roku 1939.

Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Archív ÚPN