Členov vojenského zoskupenia komunistických krajín - Varšavskej zmluvy - ironizovali na plagáte ako „socialistické ZOO“ s „najdokonalejšími šelmami“ a Biľak si vyslúžil báseň: „Chystaj, Vasiľ, chystaj nite! Našich zradcov holé rite... Na Sibír je dlhá cesta! Aj tebe sa zíde vesta!“ V inej básni z Prešova si na mušku vzali Gustáva Husáka, ktorý sa rýchlo zmenil z proreformného komunistu na dogmatika poslúchajúceho Moskvu: „Prepadli nás o polnoci - a tárajú o pomoci, Husák, Husák - už si Rusák...“

Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Zdroj: Archív ÚPN