Zato o predstaviteľovi reformného krídla Alexandrovi Dubčekovi sa veršovalo: „Dubčekovi slivovicu - zradcom šibenicu!“ V Kežmarku stvorili variáciu hymny: „Nad Tatrou sa blýska, z olova hrom bije - vydržte len, bratia, vrahovia sa stratia, národ zas ožije... Slobodienku našu zničiť chcel vrah divý - nezabuď to, rodák, Čech alebo Slovák, dokiaľ budeš živý...“

Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Letáky: Nebrali si servítku na ústa.
Zdroj: Archív ÚPN