Vo veku nedožitých 97. rokov zomrela Miloslava Kalibová, ktorá prežila vypálenie obce Lidice nemeckými vojakmi v časoch druhej svetovej vojny. Informoval o tom v pondelok na Facebooku hovorca "Památníku Lidice" Filip Petlička.

Miloslava Kalibová zomrela v piatok 27. decembra tesne pred svojimi 97. narodeninami, ktoré by oslávila 29. decembra.

Nacisti po atentáte vyvraždili a vypálili Lidice a Ležáky.
Nacisti po atentáte vyvraždili a vypálili Lidice a Ležáky.
Zdroj: archív

Konca druhej svetovej vojny sa dočkalo 143 lidických žien. Keď nacisti 10. júna 1942 vypálili Lidice, mala Miloslava Kalibová 19 rokov. Jej otca Jaroslava Suchánka v ten deň rovnako ako všetkých lidických mužov zavraždili. Miloslava spolu so svojou sestrou Jaroslavou a matkou Annou prežili nacistický koncentračný tábor v Ravensbrücku, späť do Česko-Slovenska sa vrátila 2. júna 1945.

Svoju osobnú skúsenosť odovzdávala deťom, mládeži i dospelým na besedách a v rozhovoroch. Jej výpovede sú zachytené v celom rade filmových dokumentoch.

2. svetová vojna - Lidice (10.6.1942)
2. svetová vojna - Lidice (10.6.1942)
Zdroj: Archív autora

V roku 2012 sa spolu s ďalšími lidickými preživšími stretla s nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom.

Po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý vykonali československí výsadkári 27. mája 1942, nasledovalo vyhlásenie stanného práva na celom území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava a masové popravy.

Odveta Nemcov vyvrcholila 10. júna vypálením stredočeskej obce Lidice, ktoré Nemci odôvodnili tým, že v dedine sa údajne ukrývajú parašutisti.

Najpočetnejšou skupinou v tábore boli Poľky, okolo 40-tisíc, ale boli tu aj ženy z vypálenej českej dediny Lidice a smrť tu v máji 1944 našla i český novinárska a spisovateľka, priateľka Franza Kafku, Milen Jesenká, ktorá pomáhala židovským rodinám emigrovať. Preživšie väzenkyne s bielym krížom na chrbte.
Najpočetnejšou skupinou v tábore boli Poľky, okolo 40-tisíc, ale boli tu aj ženy z vypálenej českej dediny Lidice a smrť tu v máji 1944 našla i český novinárska a spisovateľka, priateľka Franza Kafku, Milen Jesenká, ktorá pomáhala židovským rodinám emigrovať. Preživšie väzenkyne s bielym krížom na chrbte.
Zdroj: vintag.es

Priamo v obci nacisti na základe rozkazu štátneho tajomníka úradu ríšskeho protektora - Karla Hermanna Franka - na záhrade Horákovho statku - zastrelili 173 mužov, mnoho žien a detí bolo deportovaných do koncentračných táborov Chelmno a Ravensbrück a časť lidických detí bola uznaná z rasového hľadiska vhodná na prevýchovu v nemeckých rodinách.

Celkovo prišlo v Lidiciach o život 340 obyvateľov (192 mužov, 60 žien a 88 detí). V rokoch 1945-1947 sa podarilo nájsť deväť detí odvedených do Nemecka. Dedinu gestapo zrovnalo so zemou a v roku 1943 tu zostala len holá pláň.