„V tomto dome sa 7. marca 1850 narodil Tomáš Garrigue Masaryk, náš prvý prezident, osloboditeľ. Matrikovaný bol v Hodoníne.“Taký nápis nesie pamätná tabuľa jednoduchého bieleho domu v Kopčanoch. No podľa toho, čo sme sa učili v škole, sa narodil predsa za hranicou. V Hodoníne na Morave! Od Kopčian je vzdialený len jedenásť kilometrov a v polovici 19. storočia išlo v podstate o obce v tej istej krajine.

Masarykova busta a pamätný nápis v Hodoníne.
Masarykova busta a pamätný nápis v Hodoníne.
Zdroj: Jana Čavojská

Masarykov rodný dom v Hodoníne už dávno nestojí. Na jeho mieste je dnes nová budova, v ktorej sídli Stredná umelecká škola. Prvého československého prezidenta pripomína busta a nápis nad vstupnou bránou. Nadšenci regionálnej histórie z Kopčian však trvajú na tom, že skutočné Masarykovo rodisko bolo práve tam. Na podporu tejto myšlienky založili občianske združenie. Miestny obyvateľ a obdivovateľ prezidenta prvej republiky Jozef Michaláč o tom dokonca napísal knihu T.G. Masaryk a kopčianska legenda.

Pamätná tabuľa na dome v Kopčanoch.
Pamätná tabuľa na dome v Kopčanoch.
Zdroj: Jana Čavojská

Občania Kopčian sa cítia ukrivdení tým, že ich verziu o Masarykovom narodení na Slovensku považuje zvyšok sveta za fikciu. Masarykov otec aj starý otec preukázateľne žili v Kopčanoch. Rodičia budúceho prezidenta pracovali v Hodoníne a dostali tam aj deputátny byt. No Masarykov spolupracovník Rudolf Šoupal, ktorý zakladal Masarykovo múzeum v Hodoníne, zaznamenal slová samotného prezidenta. Vraj mu povedal: „Všetci hovoria, že som sa narodil v domčeku, kde dnes stojí škola. Ale keď o tom so mnou môj otec hovorieval, tvrdil, že tam to nebolo. Snáď som sa narodil inde: keď sa ide od námestia, tak asi tretí alebo štvrtý dom to bol nad lekárňou... No, ono je to jedno. Veď to budú mať napísané v matrike, kde to bolo.“

Samotný Masaryk si ako svoje rodisko uviedol do životopisu „malé dedinské mesto na Morave“. Na to sa prívrženci kopčianskej teórie odvolávajú. Aj na to, že v roku 1919 Vavro Šrobár o Masarykovi do novín napísal: Vyšiel z prostej slovenskej dediny do šíreho sveta.“ Tvrdia, že v tých zložitých časoch by pre politika bolo neprijateľné priznať, že nie je Čech a narodil sa vlastne na Slovensku.

Prezident T.G.Masaryk.
Prezident T.G.Masaryk.
Zdroj: Archív

Kopčany majú legendu a Hodonín doklady, zhodujú sa v mieste Masarykovho narodenia historici. Napríklad zápis na matrike. Ak by sa prvý československý prezident narodil v Kopčanoch, zapísali by ho logicky v Holíči. Takže sa zdá, že Hodonín má v tomto spore predsa len navrch.