Začiatkom 20. storočia bola symbolom krásy v Perzii, dnešnom Iráne, princezná Zahra Chanún Tádž al-Sultana.
Začiatkom 20. storočia bola symbolom krásy v Perzii, dnešnom Iráne, princezná Zahra Chanún Tádž al-Sultana.
Vintag.es