Prezentácia žiarovky sa uskutočnila v mestečku Menlo Park v amerikom štáte New Jersey, kde vybudoval vynálezca svoje povestné výskumné laboratórium. V ňom vzniklo vyše 600 vynálezov, pričom na viac ako polovicu získal patenty. Preslávil sa množstvom objavov v elektrotechnike, spojovacej technike, mechanike, letectve a v chémii.

Z jeho patentovaných vynálezov vynikajú automatický telegraf, fonograf a megafón.

Edisona si však spájame predovšetkým s vynálezom žiarovky. Nebol ale prvým, kto sa touto myšlienkou zaoberal. Za pôvodcu myšlienky elektrického osvetlenia sa považuje Angličan Humphry Davy. V rámci Davyho experimentov s elektrickou energiou sa v roku 1802 skúmali aj rozžeravené platinové vlákna - o dva roky sa Davymu podarilo vytvoriť elektrický oblúk s kúskami uhlíka. V tomto období realizoval elektrický oblúk aj ruský vedec Vasilij Vladimirovič Petrov.

S replikou svojej prvej žiarovky.
S replikou svojej prvej žiarovky.
Zdroj: Getty Images

Thomas Alva Edison bol ale prvý v tom, že ním vyvinutá žiarovka mala dostatočne dlhú životnosť. Dovtedajšie vynálezy sa neuplatnili nielen pre krátku životnosť svietiacich vlákien, ale aj preto, že neboli k dispozícii spoľahlivé zdroje elektrického prúdu. Preto mali skôr charakter experimentálneho prototypu, ktorý čakal na technické zdokonalenie.

Edison na to vyvinul enormné úsilie a nemalé investície - 50.000 dolárov na vývoj a 100.000 dolárov na rôzne výpravy do tropických krajín Južnej Ameriky, Japonska a Indie, kde hľadal vhodný druh bambusu, ktorý by bol po zuhoľnatení vhodný do žiarovky. Experimentoval aj s uhlíkom, zuhoľnateným papierom, platinou, irídiom, či báryom. Najviac sa mu ale pozdávalo zuhoľnatené vlákno z japonskej bavlny.

Prvá Edisonova žiarovka z roku 1879 mala životnosť 45 hodín. Edison dal vyrobiť niekoľko stoviek takýchto žiaroviek. Z reklamných dôvodov zorganizoval 31. decembra 1879 silvestrovský prezentačný večierok a na "žiarovkovú show", ako ju nazval, pozval asi 3000 ľudí.

Thomas Alva Edison - meno, ktoré mnohí poznajú ako autora takmer 1700 patentov.
Thomas Alva Edison - meno, ktoré mnohí poznajú ako autora takmer 1700 patentov.
Zdroj: acs

Do roka sa už vyrábali žiarovky, ktoré vydržali svietiť až 1200 hodín. Neskôr sa Edison snažil vylepšiť životnosť žiarovky zavedením väčšieho počtu paralelne zapojených vlákien.

Vyrobil dynamo a ďalšie komponenty na distribúciu elektrického prúdu ku koncovému spotrebiteľovi a rovnako aj nevyhnutný merací systém spotreby elektriny.

Najvýznamnejšou Edisonovou firmou bola Edison General Electric Company založená v roku 1878. O štyri roky neskôr sa zmenila na spoločnosť General Electric, ktorá je ešte aj dnes jednou z najväčších nadnárodných firiem sveta.

Ďalšia etapa vývoja nastala v roku 1908, kedy vzniklo vlákno wolfrámové, ktoré vyrobil Američan Wiliam David Coolidge.

Postupne vznikali ďalšie firmy na výrobu žiaroviek aj v Európe (napr. Edison Swan Electric Light Co., AEG v Nemecku a pod.) Samozrejme, kto chcel svietiť, musel mať zdroj elektrického prúdu - pôvodne sa využívalo jednosmerné dynamo poháňané parným strojom alebo neskôr vodné turbíny. Začali vznikať verejné elektrárne, vyrábajúce elektrickú energiu pre verejnosť.