V Berlíne boli rozhorčení. Hoci naliehali na Miklósa Horthyho - dlho a čoraz nástojčivejšie -, aby prikročil k deportácii Židov, regent sa zdráhal. Ba z Maďarska dokonca urobil útočisko Židov zo susedných krajín. Trpezlivosť pretiekla. Navyše, nacisti sa dozvedeli. že Horthy tajne rokoval so Spojencami o mierovej zmluve a 18. marca 1944 nemecké vojská obsadili Maďarsko. Deportácie Židov sa rozbehli závratným tempom.

Muž v úzadí

„Pošlite na nich Majstra osobne!“prikázal Heinrich Himmler, všemocný šéf bezpečnostných zložiek. A ešte dodal, aby „vyzametal Židov z krajiny v smere od východu na západ a čo najrýchlejšie deportoval každého Žida do Auschvitzu“.

Himmler si nikoho povolanejšieho nemohol zvoliť. Majster preukazoval svoje neoceniteľné služby už osem rokov. Napĺňal plán nacistov úplne vykynožiť Židov v Európe. Velil operáciám v Rakúsku, Nemecku, vo Francúzsku, v Belgicku, v Dánsku... Jeho úlohou bolo vyhnať Židov z ich domovov, sústrediť ich najprv v getách a napokon deportovať do koncentrákov. Tam potom spadali pod právomoc esesákov.

Majster nepracoval na očiach verejnosti a bol hlboko zakonšpirovaný. O ňom a o jeho poslaní vedeli iba najbližší spolupracovníci. Preto Spojenci dlho neevidovali jeho meno a po vojne sa mu podarilo uniknúť. Keď zistili, kto bol Adolf Eichmann, trvalo celých šestnásť rokov, kým ho vypátrali a postavili pred súd.

Dňa 19. marca 1944 sa Adolf Eichmann na čele dlhej kolóny vozidiel a mužov zocelených v takejto práci pohol z Rakúska do Budapešti. Už mal presne premyslené, ako bude postupovať, aby nevyvolal prípadné vzbury a aby nevznikli nijaké prestoje. V Budapešti sa usadil v prepychovom hoteli Majestic a odtiaľ uskutočňoval svoj plán najprv izolovať Židov, potom ich obrať o majetok a napokon vyviezť do koncentrákov.

VERNÝ SLUŽOBNÍK Szálasi horlivo plnil príkazy okupantov.
VERNÝ SLUŽOBNÍK Szálasi horlivo plnil príkazy okupantov.
Zdroj: PROFIMEDIA

Eichmann urýchlene zaviedol vyše sto rozličných opatrení. Židia museli nosiť žltú hviezdu, nesmeli cestovať, používať telefón, počúvať rádio, nesmeli pracovať v štátnej službe a v ďalších desiatkach povolaní... Potom ich sústreďovali v getách a odtiaľ už viedla cesta do plynových komôr.

Smer Osvienčim

Eichmann konal rýchlo. Už 14. mája odchádzali prvé transporty Židov do koncentráka. V Osvienčime boli pripravení. Eichmann už predtým upozornil veliteľa tábora Rudolfa Hössa, aby počítal s veľkým prísunom ľudí. Höss zvýšil počet stráží a zamestnancov, dal rozšíriť rampy, vybudovať nové, trojité koľajisko a zmodernizovať krematóriá…

Deportovaných privážali zo všetkých strán. O počtoch sa možno dočítať v rozsiahlej knihe Deborah S. Corneliusovej Maďarsko v druhej svetovej vojne: zo Zakarpatska a severného Sedmohradska ich bolo 289 357, zo severného Maďarska 50 805, z juhovýchodného Maďarska 41 400. Dovedna ich vyviezli 437 402.

Vyviezli ich za surových podmienok. Corneliusová píše, že „s ohavnou brutalitou - v letnej horúčave, s hrozným preľudnením, sotva s nejakým jedlom alebo vodou, so zamknutými dverami a zadebnenými oknami“. Priemerne štyri vlaky privážali denne približne 3 500 obetí. Neal Bascomb pripomína: „Z toho však iba 10 percent bolo použiteľných na činnosť v pracovných táboroch. Zvyšok si vyžadoval ‚špeciálne zaobchádzanie‘ v plynových komorách.“

Správy o zaobchádzaní so Židmi prenikli aj k Spojencom a ich predstavitelia protestovali. No americký prezident Roosevelt, pápež Pius XII. i švédsky kráľ márne žiadali, aby v Maďarsku prestali s deportáciami. Nacisti boli neoblomní. Osobitne Eichmann. Dozeral na všetky opatrenia proti Židom. Vlaky nestačili, a tak namiesto štyridsiatich ľudí prikázal nahnať ich do vozňov sedemdesiat.

Horlivý služobník

Ferenc Szálasi mal riadne po­čmáraný život. Rodák z Košíc, kde aj skončil základnú školu, si vybral kariéru vojaka, čím pokračoval v rodinnej tradícii. A bola to rýchla kariéra. Prvé ostrohy si vyslúžil v 1. svetovej vojne. Za chrabrosť mu udelili vysoké vyznamenania. V roku 1923 absolvoval kurz na dôstojníka generálneho štábu a keďže ho skončil s vynikajúcim výsledkom, povýšili ho na kapitána a zakrátko sa stal členom generálneho štábu.Szálasiho však viac zaujímala politika a v roku 1935 založil Stranu národnej vôle. No ako vojak z povolania nemohol byť v nijakej politickej strane, a tak sa venoval politike. Lenže priveľmi kritizoval maďarskú vládu a priveľmi obdivoval nemeckú vládu. Preto sa ocitol viac ráz aj vo väzení. Keďže nacisti napokon zbavili Horthyho vlády, dňa 15. októbra dosadili za všemocného vládcu v Maďarsku Ferenca Szálasiho a jeho Stranu šípových krížov. V krajine nastalo obdobie najbrutálnejšieho teroru.

V HLBOKOM UTAJENÍ Po vojne ubehli tri roky, kým sa dostali čo len k Eichmannovej fotografii
V HLBOKOM UTAJENÍ Po vojne ubehli tri roky, kým sa dostali čo len k Eichmannovej fotografii
Zdroj: PROFIMEDIA

Nacisti potrebovali na práce do Nemecka ľudí, mužov na budovanie opevnení, ženy do zbrojárskych tovární. Szálasi poslal 50-tisíc Židov. Prisľúbil ďalších 40-tisíc. V tom období pretrvávali Židia už väčšinou len v Budapešti. Szálasi, ktorý sám seba pokladal za dobrého kresťana, vypracoval plán, ako sa ich zbaviť. Prinútili 70-tisíc Židov, aby sa presťahovali. Na jednu izbu pripadalo 13-14 obyvateľov. Tých, ktorí neboli schopní pracovať, presťahovali do geta.

Židov kosili nielen choroby, ale aj útoky bánd šípových krížov. Organizovali nájazdy na nich, vláčili ich po uliciach a strieľali. Niekoľko tisíc z nich postrieľali priamo na nábreží Dunaja a ich vyzlečené telá pohádzali do rieky. Svetoznámy maďarský spisovateľ, rodák z Košíc a vtedy budapeštiansky občan, napísal: „Všetko, čo sme v týchto rokoch počuli o osude poľských, rakúskych a nemeckých Židov, vytváralo len skreslený a zahmlený obraz.“

Pochody smrti

S narastajúcimi neúspechmi na fronte sa stupňovala aj zúrivosť nacistov. Okrem toho bolo treba zahladzovať stopy po zločinoch. Nestačia vlaky na prepravu Židov do koncentrákov? Tak ich posielali na smrť pešo. Ale smrť ich zväčša zastihla už za pochodu.

Taký pochod organizoval koncom októbra Eichmann. Po nástupe Szálasiho k moci znásobil svoje úsilie. Poslal na cestu dlhú vyše dvesto kilometrov prvých 27-tisíc Židov. Boli medzi nimi aj ženy a deti. Bolo zima, fúkal studený vietor, deportovaní boli zle oblečení, vyhladovaní a o niekoľko dní ženy a deti už zaostávali. Vojaci ich hneď na mieste zastrelili alebo ich nechali ležať v priekopách, kde ich zastihla smrť. Tie výjavy otriasli ešte aj hlavným katom Rudolfom Hössom, keď vtedy cestoval z Budapešti do Viedne autom.

Za štyri mesiace vlády šípových krížov, kým Červená armáda neobkľúčila Budapešť, v pochodoch smrti a getách zahynulo približne 65- až 70-tisíc Židov. Ďalší zahynuli v pogromoch. Z vyše 200-tisíc budapeštianskych Židov prežila asi polovica. Za 2. svetovej vojny zahynulo v Maďarsku dovedna vyše 564-tisíc Židov (na Slovensku vyše 70-tisíc).

Maďarskí fašistickí pohlavári unikali pred Červenou armádou. Najprv do Farkasgyepű, potom do Brennbergbánye a nakoniec do Rakúska. Tam ich zajali americké vojská a vydali do Maďarska. Odsúdil ich za zločiny proti štátu, proti ľudskosti a za vojnové zločiny na trest smrti obesením.

Hlavný organizátor

A dolf Eichmann bol skrachovanec. Podobne ako viacerí ďalší vysokí nacistickí funkcionári. Hermann Göring bol síce za 1. svetovej vojny úspešný pilot, no potom sa nevedel ujať. Ušiel do Škandinávie, kde sa predvádzal ako pilot. Neskôr prepadol drogám. Himmler mal farmu na chov hydiny, ale nedarilo sa mu. Hitler bol neúspešný maliar a viedenský povaľač. Eichmann nedokončil štúdium na strojníckej fakulte a živil sa príležitostnými prácami. V roku 1933 sa prihlásil do oddielov SS a po roku ho zaradili do „židovského referátu“. Tam sa osvedčil. V roku 1938 ho poverili úlohou zriadiť vo Viedni úrad pre židovských vysťahovalcov. Rôznym šikanovaním prinútil približne 150-tisíc Židov, aby sa vysťahovali. Pritom ich pripravil takmer o celý majetok. Za tú „záslužnú prácu“ mu koncom roka 1939 zverili poslanie vykynožiť Židov. Koncom vojny vyhlásil pred súkmeňovcami, že pokojne skočí do hrobu, lebo ich poslal na druhý svet päť miliónov. Ale neskočil. Ušiel do Argentíny. Tam ho objavili, v roku 1960 uniesli, v Izraeli odsúdili na smrť a popravili.