Taliansky filozof Tommaso Campanella sa narodil 5. septembra 1568 a ako pätnásťročný vstúpil do dominikánskeho rádu. Čoskoro ho však nadchla astrológia a, naopak, bojoval proti učeniu Aristotela, ktorého uznávala cirkev. V roku 1594 ho stíhala rímska inkvizícia a potrestali ho dvojročným domácim väzením. Po jeho vypršaní sa však dlho na slobode neohrial. Obvinili ho zo sprisahania proti španielskym vládcom Kalábrie v roku 1599. Mučili ho, zatvorili za mreže a takto prežil 27 rokov.

Legendárne dielo

V tomto období napísal svoje najznámejšie dielo Slnečný štát. Opisuje ideálnu spoločnosť, ktorá vylučuje súkromné vlastníctvo, takže muži nemajú finančnú prevahu nad ženami. Lenže aj tie sú spoločné a rovnako majetok a deti. Štát do detailov reguluje reprodukčný život všetkých občanov. Veľké a krásne ženy sa majú rozmnožovať s cnostnými mužmi, tučné so štíhlymi a štíhle s tučnými, aby sa zachovala rovnováha. Na lásku v tomto utopickom štáte zabudnite. Ak by sa aj niekto zamiloval, tí dvaja môžu spolu hovoriť, ale bez možnosti intímneho zblíženia. Pohlavný styk je určený len na plodenie. Porušenie týchto noriem sa prísne trestá.

Ženy dojčia potomkov do dvoch rokov a potom ich odovzdajú podľa pohlavia – chlapcov mužom, dievčatá ženám. „S ostatnými malými deťmi sú príjemne poučení v abecede, v znalosti obrázkov a v behu, chôdzi a zápase; aj v historických kresbách a v jazykoch,“ opisuje Campanella. „Po šiestom roku sa učia prírodné a neskôr mechanické vedy. Muži so slabým intelektom sú posielaní na farmy, a keď sa stanú zdatnejšími, niektorí z nich sú prijatí do štátu.“

Astrológ Campanella predpovedá budúcnosť budúcemu kráľovi Ľudovítovi XIV.
Zdroj: Profimedia

Priazeň pápeža

O Campanellovo prepustenie z väzenia sa zaslúžil pápež Urban VIII., pretože chcel využiť jeho magické schopnosti. Nepriatelia totiž tvrdili, že po zatmeniach Slnka zomrie. Utopický filozof a heretik vykonal špeciálny obrad a hlava katolíckej cirkvi prežila. Umožnila „svojmu záchrancovi“ otvoriť v Ríme školu a pápež sa s ním radil v astrologických záležitostiach.

Po ďalších problémoch Tommaso utiekol do Francúzska na dvor Ľudovíta XIII. Zomrel 21. mája 1639 vo veku 70 rokov v Paríži.