Čo by ste mali vedieť o Kežmarku, dnes už trocha opomínanom meste pod Tatrami? V pôvodnej historickej budove Evanjelického lýcea nájdete najväčšiu historickú školskú knižnicu v strednej Európe so 150 000 zväzkami vzácnych kníh. Má 420 rokov a obsahuje 55 prvotlačí, teda kníh vytlačených od vynájdenia kníhtlače od Gutenberga do roku 1500 a skoro 3000 tlačí zo 16. storočia.

„Medzi nimi sú také unikáty ako Postila Majstra Jana Husa, diela Luthera, Melanchtona, Kalvína, Zwingliho, Nostradama, Erazma Rotterdamského a rôznych iných. Celá zbierka končí rokom 1945,"hovorí Katarína Slavíčková, poverená riadením knižnice.

Neboli ste v Kežmarku? Pozrite si foto v galérii

Knihy sú v rôznych svetových jazykoch. Najviac v latinčine, pretože to bol aj vyučovací jazyk na škole a v nemeckom jazyku, keďže v Kežmarku žili Nemci a išlo o nemecké evanjelické lýceum. Knihy darovali profesori, študenti a rôzni bohatí ľudia. Najväčším darcom, ktorý prispel k rozšíreniu tejto zbierky, bol právnik a bohatý šľachtic Teodor de Jóny zo Spišskej Novej Vsi. Knižnici venoval v 19. storočí 15 300 zväzkov kníh.

Elitná škola

Prvé správy o mestskej škole v Kežmarku sú z obdobia medzi rokmi 1383 - 1392, avšak je pravdepodobné, že prvá škola - farská - existovala už o storočie skôr. Po roku 1531 s príchodom reformácie Dr. Martina Luthera dostala škola protestantský charakter a zmenila sa na klasické gymnázium.

V rokoch 1787 - 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli aj akademické triedy s katedrou filozofie, teológie a dvoma katedrami práva, čím sa škola zmenila na lýceum. Kvôli vynikajúcemu pedagogickému obsadeniu i kvôli náboženskej a národnostnej tolerancii navštevovali študenti z celej strednej Európy bez rozdielu vierovyznania. Medzi inými slovenskí vzdelanci ako napríklad Július - Barč Ivan, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Chalupka, Janko Jesenský Martin Kukučín ale aj maliari Peter Bohúň či Ladislav Medňanský.

Blesková prehliadka mesta na videu

 

A čo sa ešte oplatí v Kežmarku vidieť? Historické jadro Kežmarku v roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice a Evanjelické lýceum sa stali v roku 1985 národnými kultúrnymi pamiatkami a drevený artikulárny kostol v roku 2008 aj pamiatkou UNESCO.

Neboli ste v Kežmarku? Pozrite si foto v galérii