V apríli si veriaci pripomínajú 15 rokov od smrti Jána Pavla II. Jeho odchod zo sveta ich hlboko zasiahol, považovali ho za novátorského a ekumenického pápeža. Lenže čoraz častejšie sa objavujú kritické hodnotenia jeho pontifikátu. Vyčítajú mu, že bol príliš autoritatívny, vraj sa cítil neomylný, obklopoval sa zlými poradcami. Najnovšie svoj kritický postoj prináša bývalý jezuita Stanisław Obirek. V novej knihe Úzka cesta. Prečo som odišiel od cirkvi sa dotýka najmä citlivých tém, ako je plánované rodičovstvo.

Diskusia o antikoncepcii

Keď sa Karol Wojtyła v roku 1978 stal pápežom, uzavrel diskusiu na tému antikoncepcia. Veľmi rýchlo začal „umravňovať“ teológov, ktorí s ním nesúhlasili. Podľa Obireka existuje zoznam osôb, ktorým pápež zakázal učiť, pretože si dovolili polemizovať na tému humanae vitae, teda ľudský život.

Nešlo však len o iný názor na antikoncepciu než ten, ktorý prezentoval Ján Pavol II., ale aj o postoj k rôznym dogmám - napríklad pápežská neomylnosť. Obirek vymenúva viacero teológov, ktorí „ak aj neboli prenasledovaní, tak rozhodne zostali marginalizovaní“. Najvýraznejší z nich je vraj Hans Küng, ktorému už v roku 1979 zakázali učiť teológiu.

Neskôr sa podľa bývalého jezuitu každý rok objavilo ďalšie a ďalšie meno „podozrivého“ zo šírenia kacírstva. Hlavný inkvizítor vraj bol Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., ktorý pôsobil ako prefekt Kongregácie pre náuku viery. „Inšpriácia“ podľa Obireka prichádzala zhora.

Viac FOTO Jána Pavla II. nájdete v GALÉRII >>

Najznámejšími obeťami Ratzingerových a Wojtyłových čistiek boli lídri teológie oslobodenia Leonardo Boff a Gustavo Gutiérrez, ale aj ďalší (Teológia oslobodenia je najpopulárnejšia stránka katolicizmu v Latinskej Amerike, snaží sa o zmiernenie životných podmienok chudobných vrstiev obyvateľstva a z Katolíckej akcie chce vytvoriť radikálnu politickú silu - pozn. red.).

„Mal som problém s tým, že autori, ktorých knihy ma najviac inšpirovali, sa náhle ocitli na čiernej listine a ich knihy boli zakázané. Na druhej strane takzvaní umiernení autori, ale bezpodmienečne verní, začali určovať štandardy teologickej korektnosti. Pre mňa to bolo znamenie, že v cirkvi sa deje čosi nedobré,“ tvrdí Obirek.

Konzervatívna línia

Karol Wojtyła zohrával vraj veľkú rolu v presadzovaní konzervatívnej línie v cirkvi. Vo svojej knihe Láska a zodpovednosť sa rozhodne zasadzoval za to, aby sa sexuálny akt uskutočňoval len kvôli splodeniu dieťaťa, a odmietal antikoncepciu, ktorá podľa neho „blokuje Boží zámer“.

POPULÁRNY Podobizeň Jána Pavla II. nájdete aj na rôznych suveníroch.
POPULÁRNY Podobizeň Jána Pavla II. nájdete aj na rôznych suveníroch.
Zdroj: PROFIMEDIA

Podľa časti jeho prívržencov je antikoncepčná tabletka zdraviu škodlivá. „Tvrdiť, že je to Božia vôľa, je prehnané,“ myslí si bývalý jezuita. Pochybuje tiež, či bolo správne vnucovať celej cirkvi svoj názor. „Iný pápež by zrejme počúval názory odborníkov.“ Wojtyłu však nezaujímali výsledky vedeckých výskumov, dôležitá bola vernosť tradíciám.   

„Chcel by som zdôrazniť, že ani prívrženci antikoncepcie, ku ktorým patrím aj ja, si nemyslia, že najdôležitejším zámerom ľudskej sexuality je len potešenie bez akejkoľvek zodpovednosti. Naopak zodpovedné rodičovstvo znamená možnosť kontrolovať ľudskú plodnosť. Nevidím v tom žiadny rozpor s cirkevnými tradíciami, ktoré takisto zdôrazňujú potrebu ľudskej zodpovednosti,“tvrdí v knihe bývalý poľský jezuita.

Podľa neho jednoducho treba dôverovať dospelým ľuďom, ich zrelosti. „Lebo oni najlepšie vedia, či si v danom okamihu môžu dovoliť nového člena rodiny. Kňaz so svojou múdrosťou celibátu nie je vždy najlepším radcom,“ dodáva.

Ján Pavol II. vraj nikdy nezapochyboval o svojej pravde. Vo veciach ľudskej sexuality nehľadal presvedčivé teologické či filozofické argumenty a navyše absolútne odmietal tie vedecké.

Viac FOTO Jána Pavla II. nájdete v GALÉRII >>

„To je na druhej strane zvláštne, pretože Wojtyła uznával exaktné a prírodné vedy, keďže odvolal výhrady svojich predchodcov voči Galileovi a dokonca tvrdil, že Darwinova evolučná teória je viac než len hypotéza. V tom bola jeho rozporuplnosť,“ uvádza Obirek.

Aká bola úloha poradcov?

Žiadny pápež však nie je osamotený ostrov, je vrcholný predstaviteľ cirkvi obklopený množstvom ďalších v komplikovanej hierarchii. Dnes, keď sa pomaličky odhaľujú temnejšie stránky pontifikátu Jána Pavla II., hovorí sa skôr o tom, že to bol dobrý pápež, ktorý mal zlých poradcov.

Treba však zdôrazniť, že pápež je zodpovedný za výber svojich poradcov. Pokiaľ ide o doktrínu týkajúcu sa ľudskej sexuality, možno diskutoval so skupinami, ktoré mali rovnaký názor, ako on. „Ale určite sa nerozprával s otvorenými teológmi, ktorí mali iné, odôvodnené a rozumné pohľady na túto tému,“uzatvára Stanisław Obirek. Lebo ani pápež nie je neomylný. ˇ

UCTIEVANÝ Poľský pápež sa dostal aj na vatikánsku poštovú známku.
UCTIEVANÝ Poľský pápež sa dostal aj na vatikánsku poštovú známku.
Zdroj: ARCHÍV

Kto je Stanisław Obirek

Bývalý jezuita (narodený v roku 1956) pôsobí stále ako teológ, historik, antropológ a profesor humanistických vied. Zaoberá sa pozíciou cirkvi v súčasnej spoločnosti, náboženským dialógom medzi cirkvami, prekonávaním náboženských, civilizačných i kultúrnych konfliktov.

V roku 2005 sa po 30 rokoch rozhodol vystúpiť z rádu a vzdať sa kňazského rúcha. Príčiny tohto rozhodnutia vysvetlil v knihe Pred Bohom. Okrem iného uviedol, že v detstve ho zneužívali dvaja kňazi. Svoj vstup do rádu preto nazval formou takzvaného štokholmského syndrómu.

Rozhodnutie stať sa kňazom podmienilo však aj jeho presvedčenie, že rímskokatolícka cirkev je otvorená iným kultúram. Prelomový moment uňho nastal v roku 2000, keď sa objavila deklarácia Dominus Iesus, vydaná Jánom Pavlom II. Hovorí sa v nej o vzťahu katolíckej cirkvi k iným náboženstvám a stavia sa proti teológii náboženského pluralizmu. Začal vnímať, že teológovia otvorení iným kultúram boli rímskokatolíckou vrchnosťou odsudzovaní a on sám dostal zákaz komunikovať s médiami.

Jána Pavla II. kritizoval aj tesne po jeho smrti, napríklad za to, že nechcel vidieť v cirkvi pedofíliu napriek tomu, že s obeťami sa stretol. Takisto za jeho rozpoltenosť - na jednej strane bol otvorený svetu, na druhej strane údajne netoleroval pluralizmus.

Viac FOTO Jána Pavla II. nájdete v GALÉRII >>