Ani 150 rokov po smrti Karla Marxa nie je jeho meno a odkaz len vecou histórie. Mysliteľ, ktorý hovoril o nutnosti vzniku beztriednej spoločnosti, je pre niektorých génius a pre iných pôvodca rozvratu spoločenského poriadku. V každom prípade, jeho odkaz ovplyvnil dejiny sveta.

Možno rovnako rozporuplný ako Marxovo dielo bol jeho súkromný život. „Marx bol žoviálny hostiteľ, ktorý sa pohádal takmer so všetkými priateľmi, človek oddaný rodine, ktorý oplodnil vlastnú slúžku, a hlboko vážny filozof, ktorý miloval chľast, cigary a vtipy,“uviedol jeden z jeho životopiscov.

Česko-slovenské korene     

Marx sa narodil začiatkom mája 1818 v nemeckom meste Trier, ktoré vtedy bolo súčasťou Pruska. Pochádzal zo židovskej rodiny. Jeho otec Heinrich však neskôr prestúpil na protestantizmus, aby mohol naďalej vykonávať právnickú profesiu. V Prusku totiž platilo nariadenie, že Židia nemohli zastávať verejné funkcie a vykonávať niektoré povolania. Heinrich Marx patril medzi liberálnych intelektuálov a mal v meste významné postavenie. Jeho manželka bola, naopak, jednoduchá žena, ktorej záujmy boli sústredené výhradne na rodinu. Karol mal troch bratov a päť sestier. V dospelosti s rodinou stratil užší kontakt a mal s jej členmi málo spoločného. Bližší vzťah mal len k otcovi. Ale žiadna idyla to nebola. Keď otec počas Karlových štúdií v Berlíne v roku 1838 zomrel, Marx odmietol prísť na jeho pohreb s odôvodnením, že cesta by bola pridlhá a že sa musí venovať dôležitejším veciam.

Z nášho pohľadu je zaujímavé, že korene rodiny Marxovej matky aj otca siahajú na Slovensko a do Česka. Jeho matka Heinrieta sa narodila v holandskom Nijmwegene. Jej otcom bol Isaak Heyman Pressburg, ktorý sa narodil v polovici 18. storočia v dnešnej Bratislave. Neskôr sa presťahoval do Holandska a založil si rodinu. Otec Karla Marxa Heinrich Marx sa narodil ako Hirschel Levi Marx a bol synom Meira Leviho, ktorý pochádzal z českých Postoloprt.

Mladosť - pochabosť

Mladé roky Karla Marxa boli podobné mladým rokom ľudí asi v každom historickom období. Revolta proti všetkému a hľadanie samého seba. Po absolvovaní gymnázia, keď mal sedemnásť rokov, začal študovať na univerzite v Bonne. Stal sa členom rozličných študentských spolkov a okrem buričských debát bola ich činnosť zameraná najmä na pijatiku a zábavu. Dostal sa aj do problémov s políciou a po roku štúdia prestúpil na univerzitu v Berlíne. V oficiálnom dokumente o prepustení zo štúdia v Bonne sa uvádza, že vynikal usilovnosťou a pozornosťou, ale aj že bol potrestaný za opitosť a výtržníctvo. V Berlíne oficiálne študoval právo, ale venoval sa aj filozofii, jazykom a, samozrejme, veľa písal. Po večeroch popíjal so spriatelenými dušami. Napísal dizertačnú prácu, ktorú napokon obhájil na univerzite v Jene a získal doktorát filozofie.

REČNÍK Marx dokázal svojimi prejavmi nadchnúť masy, ale zároveň sa rozhádať s kamarátmi.
REČNÍK Marx dokázal svojimi prejavmi nadchnúť masy, ale zároveň sa rozhádať s kamarátmi.
Zdroj: PROFIMEDIA

Svojej rodine sa odcudzil. S rodným mestom ho spájala už len láska. Jeho vyvolenou bola Jenny von Westphalen, dcéra baróna, považovaná za jednu z najkrajších žien v Triere. Poznali sa od detstva. Jeho nastávajúca bola priateľka jeho sestry. Jenny bola od neho o štyri roky staršia, a keď ho ako päťročná prvý raz uvidela, ešte nechodil.    Jej otec barón Ludwig von Westphalen bol vysoký úradník provinčnej pruskej vlády. Jej brat Ferdinand sa neskôr stal pruským ministrom vnútra a preslávil sa bezohľadnosťou. Naopak, jej ďalší brat Edgar bol Marxov stúpenec. Ludwig von Westphalen patril medzi osvietených a liberálnych ľudí a voľbu svojej dcéry rešpektoval. Karol a Jenny sa zosobášili v úzkom kruhu niekoľkých známych v júni 1843.

Rešpekt aj problémy

Po štúdiu začal Marx pracovať ako novinár a podstupoval nekonečné súboje s cenzormi a so zákazmi, ale súčasne si veľmi rýchlo získal uznanie a rešpekt. Mal 24 rokov, keď o ňom jeho vtedajší priateľ a neskorší úhlavný protivník Moses Hess napísal: „Keď vystúpi na verejnosti, či už písaním, alebo v prednáškových sálach, upúta pozornosť celého Nemecka… keby Russeau, Voltaire, Holbach, Lessing a Hegel splynuli do jednej osoby – hovorím, splynuli, nie postavili sa vedľa seba –,  dostal by si Dr. Marxa.“ Marxovo uhrančivé pôsobenie na okolie posilňoval aj jeho divoký zjav, dlhé čierne vlasy a rozstrapatené fúzy. Vďaka svojmu výzoru dostal prezývku Maur, ktorá ho sprevádzala celý život.

Marx si uvedomil, že pomery v Nemecku mu nedávajú veľa priestoru na pôsobenie, a tak sa s manželkou presídlili do Paríža. Pre svoje názory a povahu však aj tam narážal na problémy. Jeho postoje, ale najmä spôsob ich prezentácie, často viedli ku konfliktom. Získal si povesť „demokratického diktátora“, pretože nesúhlas s jeho názormi vyvolával často ostrú konfrontáciu a Marx dokázal byť veľmi nepríjemný aj k priateľom. Jeho kritika politických pomerov v Prusku vyvolala intervenciu pruského veľvyslanca v Paríži a Marxa z Francúzska vyhostili. Uchýlil sa preto aj s rodinou do Belgicka, kde pokračoval vo svojom spôsobe života - čítal, písal a užíval si búrlivý život s priateľmi. Raz mu vraj jeho priateľka povedala, že si ho nevie predstaviť spokojného v rovnostárskej spoločnosti. „Ani ja,“súhlasil. „Tie časy nastanú, ale dovtedy tu už nesmieme byť.“Marxova politická angažovanosť nakoniec znamenala aj vyhostenie z Belgicka. Na čas sa vrátil do Nemecka, ale nakoniec odišiel do Londýna. V Anglicku strávil zvyšok svojho života a napísal tam aj svoje najvýznamnejšie dielo Kapitál.

KONTROVERZNÝ Otec komunizmu bol v mladosti búrlivák, krčmám sa vôbec nevyhýbal.
KONTROVERZNÝ Otec komunizmu bol v mladosti búrlivák, krčmám sa vôbec nevyhýbal.
Zdroj: PROFIMEDIA

Žena a rodina

Jenny, Marxova manželka, ho v jeho politickej činnosti podporovala. Jeho nestabilný príjem spôsoboval, že často žili v skutočne biednych pomeroch. Napríklad po smrti dcéry Franzisky, ktorá zomrela krátko po prvých narodeninách, nemali ani na zaplatenie pohrebu a požičal im sused. Finančne mu pomáhal najmä jeho priateľ Friedrich Engels, ako aj mnohí príbuzní. Napríklad jeho strýko Lion Philips, holandský podnikateľ s kávou a tabakom, ktorého syn bol zakladateľ dnes už svetovo známeho výrobcu elektroniky Philips.

Karl a Jenny spolu mali sedem detí, ale dospelosti sa dožili len tri. Jenny, Laura a Eleanora. Jenny bola z detí najstaršia. Bola tiež politicky aktívna, ale zomrela na rakovinu ako 38-ročná. Zostalo po nej päť detí a jeden z jej synov bol pred I. svetovou vojnou vodcom francúzskej socialistickej strany.  Deti Jenny Longuetovej (Marxovej) sú jedinou vetvou Marxovej rodiny, ktorá prežila do súčasnosti. Ďalšia z dcér, Laura, sa vydala za marxistického novinára Paula Lafargua. Mali spolu tri deti, ktoré však zomreli. Krátko pred dovŕšením sedemdesiatich rokov spáchali manželia spoločne samovraždu. V liste na rozlúčku Paul Lafargue napísal, že úbytok duševných aj fyzických síl im neumožňuje radovať sa zo života. Na ich pohrebe v Paríži vystúpil vtedy málo známy emigrant V. I. Lenin. Eleonora Marxová bola najmladšia z Marxových detí. Pomáhala otcovi v jeho politickej činnosti, sama sa politicky angažovala a venovala sa aj herectvu. Starala sa o starnúcich a chorých rodičov a po smrti svojej sestry Jenny pomáhala pri starostlivosti o jej deti. Jej dlhoročným partnerom bol anglický socialista a dramatik Edward Aveling. Eleonora spáchala ako 43-ročná samovraždu, keď zistila, že Aveling, ktorý bol v poslednom štádiu rakoviny a o ktorého sa starala, sa tajne oženil s mladou herečkou.

Engels

Karl Marx by nebol úplný bez svojho priateľa Friedricha Engelsa. Zoznámili sa v mladosti a Engels po celý život Marxa podporoval. Engels bol bohatý kapitalista, aj tak žil, ale budúcnosť ľudstva videl rovnako ako Marx v komunizme. Ich vzťah bol taký dôverný, že Marx s ním v listoch rozoberal aj svoje vredy, ktoré ho často zužovali na rôznych častiach tela. Niekedy pracoval postojačky, pretože vredy na zadnej časti tela mu znemožňovali posadiť sa. Engels bol oficiálnym otcom syna gazdinej Marxovej rodiny Heleny Demuthovej. Podľa niektorých indícií bol biologickým otcom Marx a Engels len pomohol priateľovi, aby mu zachránil manželstvo. Pravda je však nejasná. Fakt je, že aj po narodení dieťaťa Helena Demuthová naďalej pracovala v rodine a pokračovalo aj jej blízke priateľstvo s Marxovou manželkou.       

S pribúdajúcim vekom Marx postupne opustil svoj búrlivý život. Stále intenzívne pracoval, ale netúlal sa v noci po krčmách, chodil na prechádzky a venoval sa aj vnúčatám. Oproti minulosti sa správal oveľa pokojnejšie a vyrovnanejšie. „Za mladých čias som niekedy rozdával tvrdé údery, ale s vekom prichádza múdrosť, aspoň potiaľ, že človek sa vyhýba zbytočnému plytvaniu síl,“ povedal v jednom z rozhovorov. Keď sa s ním na popud princeznej Viktórie, manželky nemeckého cisára Fridricha III., stretol britský poslanec Grand Duff, napísal pre ňu o stretnutí správu. Marxa v nej vykresľuje ako vzdelaného, príjemného spoločníka, ktorý okrem iného študuje staroslovienčinu. Uviedol, že si nemyslí, že to bude Marx, kto obráti svet hore nohami.   

Marx zomrel 14. marca 1883, sužovaný mnohými chorobami, pätnásť mesiacov po smrti manželky a krátko po smrti svojej najstaršej dcéry. Zostal po ňom majetok v hodnote 250 libier, ktorý tvoril najmä nábytok a knihy. Na jeho pohreb meralo cestu jedenásť ľudí.