Vojna skutočne nemá ženskú tvár. Pre nežnejšie pohlavie bola vojna oveľa väčším utrpením. Už len predstava, že cez deň bojovali a cez noc robili vojakom matrace, je strašná. Nevnímajúc ťažkú prácu, ktorú museli vykonávať. Po vojne sa vracali domov zmrzačené a neschopné vydaja. Chlapi ich nechceli. Na rozdiel od mužov, ktorých všetci zahrnuli vojnovými poctami. Ako by to nestačilo – aj po skončení konfliktov boli pre ženy, ktoré údajne spolupracovali počas vojny s nacistami, pripravené ponižujúce tresty. Zväčša im verejne holili hlavy. Na verejnosť prenikli unikátne fotografie. Ako memento na vojnové a povojnové hrôzy.
Vojna skutočne nemá ženskú tvár. Pre nežnejšie pohlavie bola vojna oveľa väčším utrpením. Už len predstava, že cez deň bojovali a cez noc robili vojakom matrace, je strašná. Nevnímajúc ťažkú prácu, ktorú museli vykonávať. Po vojne sa vracali domov zmrzačené a neschopné vydaja. Chlapi ich nechceli. Na rozdiel od mužov, ktorých všetci zahrnuli vojnovými poctami. Ako by to nestačilo – aj po skončení konfliktov boli pre ženy, ktoré údajne spolupracovali počas vojny s nacistami, pripravené ponižujúce tresty. Zväčša im verejne holili hlavy. Na verejnosť prenikli unikátne fotografie. Ako memento na vojnové a povojnové hrôzy.
Zdroj: Flickr