Po vláde niekoľkých starcov sa Sovietsky zväz ocitol v hlbokom úpadku. V akom hlbokom, to najlepšie vedel posúdiť on, najvyšší šéf tajných a už aj nový generálny tajomník komunistickej strany. Američania vypisujú, že v krajine, kde sú si všetci rovní, je viac milionárov ako v Spojených štátoch. Áno, jedni žijú v blahobyte - vďaka nakradnutému - a druhí len ťažko zháňajú tovar každodennej potreby. To sa musí skončiť! A rýchlo! Pozrite si najväčších sovietskych zlodejov!